freezing - berries

Zamrzavanje hraneLinde je mnogo godina aktivno učestvovao u razvijanju tehnologija kriogenskog zamrzavanja

Naši brojni zamrzivači udovoljavaju potrebama raznolikih aplikacija. Moderan dizajn zamrzivača koristi najnovije kontrolne programe za povećavanje efikasnosti i usklađivanje sa najstrožijim higijenskim standardima.

Kriogensko zamrzavanje hrane sa tečnim azotom (LIN) i ugljendioksidom (LIC) je dobro ustanovljena praksa koja se oslanja na ekstremno niske temperature gasova (-196oC, u slučaju tečnog azota) jer oni dolaze u dodir sa hranom. U slučaju tečnog ugljen dioksida, formira se sneg kada se tečnost širi. Sneg zatim isparava na proizvodu.

CRYOLINE® familijyopreme za hlađenje hrane udovoljava ovim modernim zahtevima. Da vidite šta mi radimo najbolje za vas, pregledajte informacije sadržane na stranicama o konkretnim prehrambenim proizvodima ili zamrzivačima.


Usluge prilagođene prehrambenoj industriji


Ispitni centri

Da pružimo prehrambenoj industriji ono što joj je potrebno mi verujemo da je važno da našim kupcima i potencijalnim kupcima damo priliku da sami ocene našu opremu. Mi to radimo u našim modernim ispitnim centrima simuliranjem proizvodnih uslova.

Naša ispitna oprema podržava naša teoretska izračunavanja dokazivanjem u demonstracijama koncepta, prikazujući ogromne mogućnosti kriogenskog hlađenja i zamrzavanja. Linde ispitni centri se nalaze u većini svetskih regiona i mi ćemo sa oduševljenjem organizovati probe i za vas. Molimo da nam se obratite za više detalja.
 

Tehnička oprema

Gdegod nađete Linde, takođe ćete naći i požrtvovane inženjere za aplikacije koji su obučeni da podrže svaki aspekt postrojenja za kriogensko zamrzavanje, od rezervoara za skladištenje gasa do zamrzivača.

Montažni crteži često olakšavaju tesnu vezu sa inženjerima postrojenja da se obezbedi instalacija nesmetanog rada. Naša usluga se ne zaustavlja sa montažom, jer kada oprema počne da radi naši inženjeri će vršiti provere celog sistema u redovnim intervalima tako da budu sigurni da je sve u optimalnom radnom stanju.