Procesi sečenja i zagrevanja

Tehnologija termičkog sečenja laserskim snopom, sečenja plazmom sa štitom kao i sečenje plamenom sa oksidnim gorivom se nalaze u centru mnogih procesa proizvodnje industrijskog metala.

Laser cutting of stainless steel with nitrogen.

Lasersko sečenje

Lasersko sečenje je najsavremenija tehnologija koja se koristi za sečenje visoke snage metala i nemetala širom sveta. Tipične primene uključuju sečenje hidroformiranih delova i cevi, brzo sečenje tankih limova i sečenje debelih delova materijala. Prednosti laserskog sečenja uključuju poboljšanu brzinu sečenja, nizak nivo habanja alata i veću fleksibilnost.

Linde gasovi za lasersko sečenje: Argon 4.6, Kiseonik 3.5, Azot 5.0. 

Three flame cutting,

Sečenje plamenom 

Nudimo kompletan asortiman gasova za oxyfuel sečenje. Konkretno, možemo vam pomoći da povećate produktivnost i iskoristite sve prednosti Acetilena. Prednosti uključuju brzo predgrevanje, veću brzine rezanja i visokokvalitetne rezove. Naši stručnjaci za primene takođe mogu vam pomoći da optimizujete vaše radne parametre za optimalne rezultate uz podršku sa analizom troškova pomoću opreme i usluga upravljanja gasom koji su vam potrebni.

Linde gasovi za sečenje plamenom: Acetilen, Etan 3.0, Metan 2.5, Propan, Kiseonik, Vodonik.

Plasma cutting,

Plazma sečenje 

Ključ uspeha u procesu plazma sečenja je pravi plazma gas ili gasna mešavina. U zavisnosti od pojedinačne primene, mogu biti pogodne mešavine argon / vodonik, azot, vazduh, pa čak i kiseonik ili vodom hladjne elektrode sa volframovim vrhovima. Sekundarni gasovi uključuju ugljen-dioksid, azot i vazduh.
Vaš proces sečenja plazmom možemo podržati širokom ponudom čistih gasova i gasnih mešavina koje odgavaraju vašim potrebama.

Linde gasovi za plazma sečenje: Argon 4.6, Forming gas 95/5, Forming gas 90/5, Forming gas 85/5, Metan 2.5, Kiseonik 3.5, Azot 5.0, Vodonik 3.8, VARIGON® H35, VARIGON® He30. 


Imate pitanje za naše eksperte?