Suvi led

Linde Gas Srbija vrši isporuku suvog leda (ugljen dioksida u čvrstom stanju) na teritoriji Srbije.

Dry Ice pellets P9Q1957, ICEBITZZZ


Suvi led je dostupan u nekoliko oblika i veličina:

    Suvi led u obliku peleta (duguljasti valjci), prečnika 3mm ili 16mm
    Suvi led u obliku blokova  

Dostava se vrši u specijalno izolovanim kontejnerima, kako bi došlo do što manjeg gubljenja na masi.

Temperatura suvog leda je vrlo niska, -78 ºC. Zbog toga, prilikom rukovanja suvim ledom uvek treba nositi odgovarajuće rukavice. Nikada ne stavljajte suvi led u usta! Ekstremna hladnoća će izazvati ozbiljne promrzline usled brzog pada temperature.

Suvi led - primene:

  • skladištenje i transport zamrznute ili smrznute hrane
  • skladištenje i transport medicinskih, farmaceutskih, istraživačkih i drugih materijala osetljivih na temperaturu

  • procesno rashladno sredstvo u prehrambenoj, hemijskoj, istraživačkoj i farmaceutskoj industriji
  • industrijsko čišćenje suvim ledom
  • specijalni efekti na proslavama (npr.pravljenje gustog dima na venčanjima)
  • zamrzavanje cevi

Imate pitanje? Spremni ste da poručite naše proizvode?