Kiseonik

Linde nudi kiseonik različitih komercijalnih nivoa čistoće, za različite primene - od zavarivanja do prehrambene industrije.

Oxygen cylinder heads with caps and shoulders.

Kiseonik je dostupan u nivoima čistoće kiseonik 2.5(...%), kiseonik 3.5(...%), kiseonik za prehrambenu industriju-BIOGON O i medicinski kiseonik.  

Kiseonik - načini isporuke:

- Gasoviti kiseonik se isporučuje u bocama koje su pojedinačne ili u baterijama - paletama sa zajedničkim ventilom za punjenje i pražnjenje. Isporuku vršimo u bocama sledećih veličina: 

kiseonik boce: 20 litara - sadržaja 4.3kg pod pritiskom od 150 bara  i sadržaja 5.7kg pod pritiskom od 200 bara; 40 litara - sadržaja 8.5kg pod pritiskom od 150 bara i sadržaja 11kg  pod pritiskom od 200 bara; 50 litara - sadržaja 10.7kg pod pritiskom od 150 bara i sadržaja 14.3kg  pod pritiskom od 200 bara; kao i baterije: 12 povezanih boca od 50 litara; sadržaja 171.6 kg pod pritiskom od 200 bara 

- Tečni kiseonik: za kupce koji koriste kiseonik u većim količinama, isporučujemo tečni kiseonik putem cisterni u vakumski izolirane skladišne sudove za rinfuzu koji su u našem vlasništvu i koje mi održavamo na prostoru kupca. 

Kiseonik – primene:

  • Sečenje, zavarivavanje, tvrdo lemljenje i lemljenje gorivim gasom
  • Gasno zavarivanje, plazma i lasersko sečenje

  • U prehrambenoj industriji:
    u fermentaciji i pakovanju u Modifikovanoj Atmosferi (MAP)
  • U medicini
  • Tretman vode

Imate pitanje? Spremni ste da poručite naše proizvode?