This is an image selection covering the following areas: Breathing, family and caregiver, hospital scenes, patient care at home and in hospitals, professionals at work, patient transport, elderly home, emergency situations and some more.

Please note that all pictures are stock images from Getty Images who is the rights holder. They are not exclusively photographed for Linde. Competitors might also use them – therefore don’t use them for specific Healthcare/product campaigns as key visuals. They don’t replace any existing Global Healthcare campaign. They should be used to enrich content and stories on inner pages or webpages when needed. All pictures are royalty free and can be used for printed material and web.

Medicinski gasovi

Linde je posvećen obezbeđivanju medicinskih proizvoda i usluga koje omogućavaju zdravstvenim radnicima da pruže optimalnu terapiju svojim pacijentima u bolnicama, klinikama, centrima za negu, centrima za pružanje hitne pomoći kao i samim domovima pacijenata.

Linde Gas obezbeđuje sledeće medicinske gasove:

    Medicinski kiseonik – komprimovan u bocama i u tečnom stanju
Medicinski kiseonik se široko koristi u pružanju zdravstvenih usluga (u svim zdravstvenim ustanovama), sa različitim primenama, od anestezije do terapije inhalacije.

   Medicinski Ugljen-dioksid – komprimovan u bocama
Medicinski ugljen dioksid (CO2) ima razne primene u medicini. Koristi se kao čist gas ili u specijalizovanim mešavinama sa drugim gasovima u stimulisanju disanja, anestezije i sterilizacije opreme.

    Medicinski azot suboksid – komprimovan u bocama.
Azot suboksid se uobičajeno koristi u anesteziji; njegova upotreba poboljšava kvalitet i sigurnost indukcije anestezije, olakšava brži oporavak i smanjuje troškove. 

Proizvodnja i promet lekova i medicinskh sredstava uskladjeni su sa smernicama dobre proizvođačke i dobre distributivne prakse.

LIV valves and cylinders image to be used for LIV campaign

LIV boce sa integrisanim ventilom: sigurne, praktične i lagane

Linde je predstavio lagane boce sa integrisanim ventilom (lightweight integral valve cylinders) - LIV. LIV boce imaju ugrađeni regulator pritiska, ručni točkić za jednostavno uključivanje / isključivanje i integrisani regulator protoka.

Dizajnirano je tako da se olakšava korišćenje boce i upotrebu medicinskog gasa za zdravstvene radnike, jer nema potrebe da se priključuje regulator. Pritisak se precizno oslobađa i kontroliše. 


Uz širok spektar podešavanja protoka, možete tačno da izaberete tretman kako biste zadovoljili terapiju pacijenta.

Imate pitanje? Spremni ste da poručite naše proizvode?